Samorząd Gminy i Miasta MogielnicaBURMISTRZ Gminy i Miasta Mogielnica

Robert LipiecPRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej

Ewa Ścisłowska


SKARBNIK


Anna Lewandowska


SEKRETARZ

Grzegorz Frasoński

 


Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej:

Agnieszka Pracownik


Siedziba Rady – Plac Rynek 1, tel.  (48) 66 35 149 w. 41
Siedziba Urzędu – Plac Rynek 1 tel. (48) 66 35 149 
 

Radni Rady Miejskiej w Mogielnicy – kadencja 2024-2029

 1. Baran Sławomir – Górki-Izabelin
 2. Budzik Halina – Tomczyce
 3. Jagieliński Adam – Wodziczna
 4. Kawęczyński Waldemar – Dobiecin
 5. Kiljan Radosław – Otalążka
 6. Kowalska Zofia – Wężowiec
 7. Krawczyk Mirosław – Jastrzębia
 8. Kuligowski Krzysztof – Borowe
 9. Kuligowski Mariusz – Wólka Gostomska
 10. Małek Wiesław – Świdno
 11. Popis Ireneusz – Mogielnica
 12. Pracownik Agnieszka – Mogielnica
 13. Stępień Marzena – Kozietuły
 14. Stępniak Adam- Mogielnica
 15. Ścisłowska Ewa – Mogielnica

Radni Rady Miejskiej w Mogielnicy – kadencja 2018-2023

 1. Bogdan Irena – Borowe
 2. Budzik Halina – Tomczyce
 3. Malinowska Agnieszka – Dylew
 4. Jagieliński Adam – Wodziczna
 5. Kieszek Edward – Miechowice
 6. Wasiak Włodzimierz – Pączew
 7. Michalski Grzegorz- Mogielnica
 8. Marczak Jerzy – Kozietuły
 9. Sawicki Bogdan – Mogielnica
 10. Nejman Piotr – Mogielnica
 11. Baran Sławomir – Górki-Izabelin
 12. Radecki Piotr – Otaląż
 13. Kępka Stanisław – Mogielnica
 14. Marciniak Jan – Dziarnów
 15. Małek Wiesław – Świdno

Lista Radnych Rady Miejskiej w Mogielnicy wybranych w wyborach w dniu 16 listopada 2014r

 1. Bogdan Irena
 2. Haśkie Beata
 3. Wiśniewska Anna
 4. Dudek Jan
 5. Jagieliński Adam
 6. Jakubczak Adam
 7. Kieszek Edward
 8. Kurp Krzysztof
 9. Marciniak Jan
 10. Radecki Piotr
 11. Sawicki Bogdan
 12. Szczepański Marek
 13. Tkaczyk Jan
 14. Wilewski Wiesław
 15. Zawalich Jarosław

Lista Radnych Rady Miejskiej w Mogielnicy wybranych w wyborach w dniu 21 listopada 2010r

 1. Babska-Jakubczak Małgorzata Helena
 2. Bogdan Irena
 3. Dąbrowski Andrzej
 4. Frasońska Anna
 5. Michalak Barbara Zofia
 6. Michalski Grzegorz
 7. Ptaszek Radosław
 8. Rek Rafał Paweł
 9. Rybak Józef
 10. Sawicki Bogdan
 11. Stępień Ireneusz Włodzimierz
 12. Wasiak Włodzimierz Zenon
 13. Wilewski Wiesław
 14. Wrzosek Krzysztof
 15. Zawalich JarosławLista Radnych Rady Miejskiej w Mogielnicy wybranych w wyborach w dniu 12 listopada 2006r

1. Babska-Jakubczak Małgorzata Helena
2. Dudziński Janusz
3. Fiuczek Wojciech Jan
4. Lipiec Bolesław
5. Małachowski Roman Wojciech
6. Melon Marek Janusz
7. Mendyk Jerzy
8. Michalak Barbara Zofia
9. Morawiecki Adam
10. Mróz Andrzej
11. Słonecki Andrzej Zbigniew
12. Stępniak Adam
13. Wasiak Włodzimierz Zenon
14. Wątruk Stanisław
15. Zawalich Jarosław

Lista Radnych Rady Miejskiej w Mogielnicy wybranych w wyborach w dniu 27 października 2002r

1. Jarosław Zawalich
2. Jan Tkaczyk
3. Małgorzata Wasilewska
4. Czesław Rzępała
5. Marek Rek
6. Andrzej Pajewski
7. Krystyna Jędrusińska
8. Bogdan Cupryjak
9. Leszek Zaidlewicz
10. Mirosław Gaworski
11. Stanisław Goska
12. Józef Lewandowski
13. Barbara Kowalska
14. Michał Truszkiewicz
15. Roman Małachowski

W skład Urzędu wchodzą następujące referaty:

1. Referat Organizacyjny. Spraw Obywatelskich i Oświaty;
2. Referat Finansowo-Budżetowy ;
3. Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji ;
4. Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ;
5. Urząd Stanu Cywilnego ;
6. Biuro Rady Miejskiej ;
7. Samodzielne stanowiska:
– d/s kadr ;
– d/s komunikacji ;
– d/s obronnych ;
– d/s rozwoju gospodarczego, kultury, zdrowia i sportu.

  Autor nie ma jeszcze żadnych osobistych lub biograficznych informacji na swoim profilu autora.
  O Tomasz Kowalski 9 artykułów
  Autor nie ma jeszcze żadnych osobistych lub biograficznych informacji na swoim profilu autora.