Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności   

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORKIESTRY DĘTEJ ZA ROK 2009.

Szczegóły w załączniku.

Czytaj więcej.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORKIESTRY DĘTEJ ZA ROK 2008.
Rok 2008 był kolejnym etapem w 103 letniej działalności Orkiestry Dętej OSP w Mogielnicy.
Orkiestra Dęta w Mogielnicy jest członkiem MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKISTR DĘTYCH i jest zaliczana do czołowych, amatorskich zespołów Województwa Mazowieckiego.
Na koniec ubiegłego roku. Orkiestra liczyła 50 członków, z czego dzieci i młodzież stanowią 90% składu osobowego. Orkiestra Dęta jest dla większości z nich jedyną formą działalności pozalekcyjnej. Mogą mile i pożytecznie spędzić swój czas wolny na próbach i występach oraz skorzystać z bezpłatnego letniego wypoczynku w postaci WARSZTATÓW MUZYCZNYCH.

Wielką pomoc w organizowaniu życia Orkiestry świadczą Rodzice jej członków. Do nich należą m.in:
-Pan Latoszek Tadeusz
-Państwo Jaworscy
-Pan Lenart
-Państwo Szulc
jak również inni Rodzice, którzy zawsze pomagają w różnych okolicznosciac
SERDECZNIE IM ZA TO DZIĘKUJĘ.
Żeby zobrazować Państwu pracę Orkiestry i wysiłek dnia codziennego podam trochę statystyki.
ORKIESTRA DĘTA W MOGIELNICY ODBYŁA W 2§§$ roku:
-80 prób z młodzieżą i dziećmi, którzy są na etapie podstawowym
-98 prób z całym składem osobowym
-38 razy Orkiestra nasza występowała na różnego rodzaju uroczystościach państwowych i kościelnych
 

Do najważniejszych występów można zaliczyć:
-Koncert kolęd
-Wielkanocna Rezureckcja
-Święto 3-go Maja
-Odpust Sw. FLORIANA
-Powiatowa przegląd Orkiestr – LIPIE 2008r.
-Msza prymicyjna Rykały-Przybyszew
-Wojewódzki Przegląd Orkiestr – URSUS 2008
-Boże Ciało
-Pielgrzymka – Lewiczyn
-Przywitanie Pielgrzymki Warszawskiej – sierpień 2008
-Koncerty w Mogielnicy
” Przywitanie Lata”
” Pożegnanie Lata”
-Koncert – Warszawa, Park Szczęśliwicki
-Msza święta – Las Brzostowiec
-Spotkanie Kombatantów – Góra Kalwaria
-10-cio lecie Firmy „Emig” – Kozietuły
-uroczystści związane z rocznicą wybachu II wojny światowej
-Wszystkich Świętych
-Uroczystości 11-go listopada
-Pasterka
-oraz 10 ślubów i 8 pogrzebów

Za okres 2007 i 2008 roku Orkiestra zakupiła:
– 20 szt. nowych instrumentów muzycznych
– 5 szt. lekko używanych
– 30 szt. mundurów galowych
– dokonała remontów kapitalnych basu i tenoru
– przeprowadziła remonty bieżące 7 szt. instrumentów
Perełką wśród zakupionych instrumentów jest znakomity Suzafon, amerykańskiej firmy King o wartości rynkowej 16.800 zł ufundowany przez Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy i Radę Miejską w Mogielnicy.
Fundusze na zakup w/w instrumentów, mundurów i akcesorii pochodziły z Urzędu Miasta i Gminy w Mogielnicy, od naszych sponsorów, ze zbiórek społecznych oraz ze środków własnych, zapracowanych przez Orkiestrę.
Wszyscy członkowie Orkiestry, na próby i występy, przychodzą z własnej,nieprzymuszonej woli.Nie pobierają żadnych diet oraz innych gratyfikacji, czy apanaży z udanych koncertów. Jedynym wynagrodzeniem za całoroczny trud przychodzenia na próby oraz uczestnictwa w występach na terenie naszej Gminy i poza nią, jest tradycyjny letni wypoczynek połączony z warsztatami muzycznymi oraz, tradycyjnie jak dzisiaj, opłatek orkiestryjny.
Wybiegając w przyszłość, największym pragnieniem członków Orkiestry na dzień dzisiejszy jest poprawa warunków lokalowych.  Sala, którą dysponuje zespół, jest zbyt mała, aby pomieścić 50-cio osobową Orkiestrę.
Sądzimy jednak, że przy pomocy Pana Burmistrza i Zarządu OSP w M-cy, będziemy mogli poprawić tę sytuację, aby w przyzwoitych warunkach pracować i działać na chlubę naszego Miasta i całej Gminy.

MOGIELNICA 31.12.2008r.
ZARZĄD ORKIESTRY
Arkadiusz Jakubowski. Prezes Zarządu  
Józef Komorowski, Kapelmistrz  
Adam Stępniak, Członek Zarządu 
Edward Chmielewski, Członek Zarządu