Potencjalnymi możliwościami rozwoju gminy Mogielnica pod względem gospodarczym jest rozwój przemysłu rolno-spożywczego oraz realizacja zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. W ramach działalności gospodarczej dominuje przetwórstwo owocowo – warzywne, produkcja pieczarek, usługi branży skórzanej. Mogielnica kontynuuje swoje tradycje w zakresie takich branż jak: szewstwo, cholewkarstwo i garbarstwo.
Największymi zakładami regionu są:

 • Zakład Przemysłu Cukierniczego IGA w Mogielnicy – produkcja wyrobów cukierniczych
 • Dinter Polska sp z o.o. Zakład w Kozietułach Nowych – przetwórstwo owoców
 • ZPOW ARED w Mogielnicy – przetwórstwo owoców i warzyw
 • Peter – branża chemiczna, sprzedaż śr. ochrony roślin
 • Transkopar – firma transportowo-budowlana
 • Centrum Ogrodnicze w Izabelinie
 • EMIG sp. z o.o. Zakład w Kozietułach Nowych – wytwórnia soków i napojów
 • PPUH  OLA w Mogielnicy – produkcja wyrobów cukierniczych

Życie gospodarcze miasta ściśle związane jest z sadowniczo – usługowym charakterem regionu. Rejestr gminy obejmuje aktualnie ponad 1000 podmiotów gospodarczych Wszystkie mają zapewnioną wszechstronną obsługę finansową przez Bank Spółdzielczy. Na terenie gliny prowadzą działalność następujące podmioty w zakresie:

 • produkcyjnym
 • gastronomicznym
 • budowlano – remontowym
 • handlowym
 • usług transportowych
 • inne /w tym usługowe/


Działania proekologiczne na większą skalę podjęto w latach 90-tych. Udało się rozwiązać problem zaopatrzenia gminy w wodę. Poważnym osiągnięciem jest wybudowanie i oddanie do eksploatacji wysypiska śmieci na Wężowcu. Szerzeniu wiedzy i kształtowaniu postaw proekologicznych służą zajęcia pozalekcyjne w miejscowych szkołach, koncentrujac się na organizowaniu wykładów, warsztatów ekologicznych oraz olimpiady ekologiczne: propagując zdrowy i aktywny styl życia.  

   

Autor nie ma jeszcze żadnych osobistych lub biograficznych informacji na swoim profilu autora.
O Tomasz Kowalski 9 artykułów
Autor nie ma jeszcze żadnych osobistych lub biograficznych informacji na swoim profilu autora.