Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica

12.03.2024

Obwieszczenie/ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie którego mają być lokalizowane elektrownie wiatrowe.

ogłoszenie/obwieszczenie plik .doc