Zaproszenie do składania ofert

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy zaprasza
do składania ofert na wyłączność w handlu zabawkami ,balonami, biżuterią art. świecącymi, imprezowymi itp. podczas imprezy kulturalnej pt. Wiosna Mogielnicka 2024.

Wyłączność ta nie upoważnia do sprzedaży artykułów zastrzeżonych innymi umowami
tj. catering, dania typu fast-food, lody, wata cukrowa czy gofry.

Termin imprezy: 25 maja 2024 r. w godz. 15:00 – 24:00

Oferty należy składać pisemnie w siedzibie MGOKiBS przy ul. Rynek 1, 05-640 Mogielnica do 9 maja 2024 r do godz. 15:00.

Organizator zobowiązuje się do udostępnienia miejsca niezbędnego do lokalizacji stoisk o długości max 30m x 4m na terenie imprezy w miejscu wskazanym przez Organizatora. Organizator nie zapewnia dostępu do źródła prądu.

Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana stosowna umowa.