Zaproszenie do składania ofert

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy zaprasza
do składania ofert na wyłączność w obsłudze cateringowej podczas imprezy kulturalnej pt. Wiosna Mogielnicka 2024. Wyłączność ta nie obejmuje sprzedaży artykułów takich jak: lody, gofry, wata cukrowa.

Termin imprezy: 25 maja 2024 r. w godz. 15:00 – 24:00

Oferty należy składać pisemnie w siedzibie MGOKiBS przy ul. Rynek 1, 05-640 Mogielnica do 9 maja 2024 r do godz. 15:00.

Organizator zobowiązuje się do udostępnienia miejsca niezbędnego do lokalizacji stoisk na terenie imprezy w miejscu wskazanym przez Organizatora.

Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana stosowna umowa.