Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica

Informacja dotycząca rozstrzygnięć przetargów.